Links


Hieronder vindt u enige links:

 

Sinds kort doen wij mee met de Nationale Notariskluis.

Erg handig als u uw digitale wachtwoorden en bestanden ergens wilt opslaan. U sluit dit rechtstreeks af bij de Notariskluis en wij blijven betrokken. In uw testament of levenstestament die u dan bij ons maakt, kunt u vastleggen wie u volmacht geeft om deze kluisbestanden in te zien als u dat zelf niet meer kunt of er niet meer bent!

 

Andere links:

 

https://nl.linkedin.com/in/ajwkuiper • Ons Linkedinaccount

 

www.twitter.com/AJWKuiper • Ons Twitteraccount

 

www.facebook.com/notarisoudewater• Onze facebooksite

 

www.notaris.nl • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Beroepsorganisatie Notariaat)
 

www.knb.nl • Site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Beroepsorganisatie Notariaat)
 

www.degeschillencommissie.nl • Voor klachten en geschillen

 

www.zoekjenotaris.nl • Zoek je notaris

www.wievandedrie.nl • checklisten voor levenstestamenten en dergelijke

www.kadaster.nl • Kadaster

www.kvk.nl • Kamer van Koophandel Nederland