Artikelen


Hieronder vindt u allerlei artikelen, waaronder na te lezen informatiekaarten, lezingen, en andere voor u wellicht van belang zijnde artikelen.

 

Carnaval en Les Boutonniers, 11 februari 2021

11 februari 2021

Vandaag heeft de trekking plaatsgevonden van de loterij? Ook zo benieuwd naar de uitslagen.

Klikt u hier voor het proces-verbaal met de nummers.

 

Overdrachtsbelasting!

17 september 2020

U heeft de plannen van Prinsjesdag wel gehoord.
Met name de plannen omtrent de overdrachtsbelasting maakt veel los.

Hoe wordt het nou precies? De basis wordt vermoedelijk dat alles 8% gaat zijn! (Het zou al 7% worden maar ze plussen er nog een procentje bij).

Ook woningen vallen onder die 8% regel! Tenzij u een woning koopt die u als hoofdverblijf gaat gebruiken, dan mag het 2% procent zijn. Als ik het goed lees is het dan ook weer zo dat als u een stukje grond bij uw woning koopt die u al heeft dat dan de overdracht niet 2% is als aanhorigheid zoals nu maar weer 8% is!
Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld alle losse garageboxen om die reden altijd in de 8% gaan vallen, ook als u die zou gebruiken bij de eigen woning (nu is dat dan 2%).

En waar natuurlijk het meeste om te doen is is de eenmalige vrijstelling voor starters die een woning kopen. Nou ja, starter hoeft u kennelijk niet eens te zijn maar wel meerderjarig en niet ouder dan 35 jaar en u moet niet eerder die nieuwe vrijstelling benut hebben.

Samengevat een paar tips:
Koopt u dit jaar nog een bedrijfspand of een ander pand?
Doe dat dan voor 1 januari. De overdrachtsbelasting is dan "maar" 6% in plaats van 8%.

Koopt u een vakantiewoning?
Doe dat dan voor 1 januari want dan is de overdrachtsbelasting nog 2% en na 1 januari 8%.

Bent u tussen de 18 en 35 jaar en koopt u een woning waar u ook echt gaat wonen?
Doe dat dan na 1 januari.

 

Woonkrant: nieuwe edities

6 januari 2020

Hieronder vindt u de laatste edities in de woonkrant.

Kadasterkosten

Box 3

Lange leve de levenstestamenten

 

 

Actief met Automatisering

11 april 2019

Onlangs is er een leuk artikel verschenen over automatisering.

Wij komen daarin voor als schoolvoorbeeld voor onze automatiseerders: wij werken samen met drie takken van de Lexxyn Groep. Daarin zitten de telefoonmensen van Helder Telecom, de softwaremensen van Devoon met NEXXTAssyst en de hardwaremensen van ICT-Concept.

Mocht u het leuk vinden dan kunt u dat artikel hier in zijn geheel lezen!

 

Woonkrant: weer volgende edities:

april 2019

Er zijn weer vele artikelen verschenen in de woonkrant.

Misschien leuk voor u om na te lezen! 

Bijgaand de navolgende edities:

Van Melkquota naar Fosfaatrechten

De Lastige Legitieme

Verjaringsvraagstukken

Veilingen

Gemeenschap van goederen

Notariële Noviteiten GVG en AVG

De onpartijdige notaris

De notaris wordt duurder

Hoofdelijkheid

Rare Rente

Royeren

 

Nieuw onderschrift onder logo: Vrijheid door Rechtszekerheid

9 november 2016

Door het creëren van notariële rechtszekerheid weet u goed waar u aan toe bent omdat het goed vastligt.
U zult zich fijner voelen omdat u kunt vertrouwen op hetgeen is vastgelegd en daarom dus door de ontstane rechtszekerheid. U zult zich vrijer voelen, omdat u weet wat u kunt en mag doen.

U krijgt vrijheid door rechtszekerheid!

Wij geloven u daarbij als geen ander van dienst te kunnen zijn. Lees meer.

 

Woonkrant: de volgende edities:

9 november 2016

Er zijn weer nieuwe artikelen verschenen. Bijgaand: Splitsen! en Van Koperen pannen en gemeenschappen van goederen.

 

Woonkrant: de volgende edities

15 april 2016

Verder vindt u de navolgende artikelen: Fiscale regelgevingen 2015, Schenkingen 2015-2017, De Koperen Pan, en over Bitcoins en Blockchains.

 

Woonkrant: de volgende edities

1 juli 2015

De volgende edities van de publicaties in de IJsselbode na maart 2014 vindt u hieronder.

Levenstestamenten, samengesteld gezin, helpen aflossen, fiscale vraagstukken eind 2014, wat met de eigen woning, erfdienstbaarheden, startende ondernemers, onroerend goed en nalatenschappen (juni 2015).

Wij hopen dat u er weer wat aan heeft.

 

Woonkrant; de eerste vijf edities

13 maart 2014

Vanaf september 2013 zijn er enige edities in een woonkrant gepubliceerd in de IJsselbode.

U kunt de eerste vijf hier teruglezen door te klikken op de artikelen.

Ze heten: "Een Vliegende Start", "Een Droom Financieren", "Schenken, Schenken en nog eens Schenken", "Trouwen, Registreren of Samenwonen" en "Samen Kopen en Samen Wonen".

 

Geregistreerd partnerschap en scheiden via de ambtenaar van de burgerlijke stand

11 maart 2014

De KNB (onze beroepsorganisatie) heeft te kennen gegeven dat zij het een goed idee vinden om het geregistreerd partnerschap af te schaffen nu alle juridische verschillen met het huwelijk nagenoeg zijn verdwenen. Gezegd wordt dat mensen niet goed begrijpen wat het verschil is tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Wat mij betreft zit het allemaal in de voorlichting. Daarom zie ik er het nut niet van in. Was een geregistreerd partnerschap niet een leuk alternatief voor een huwelijk? Was het niet een keer wat anders? Hip en modern?


Dan speelt er nog een op handen zijnde wetswijziging waarbij men een huwelijk wil kunnen laten ontbinden door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Adviezen inwinnen bij een notaris is dan natuurlijk altijd het beste idee, maar niet verplicht. Dit zou dan alleen kunnen ingeval er geen kinderen zouden zijn. Vindt u dit werkelijk een goed idee? Ik kan dat niet zeggen. Weet u nog: die flitsscheiding toen net het geregistreerd partnerschap was ingevoerd? Een huwelijk kon worden omgezet in een geregistreerd partnerschap en zo kon dan eenvoudig via onder andere een notaris die dan een goed convenant had gemaakt worden ontbonden. Maar dan had er in ieder geval nog een juridisch adviseur naar gekeken. Met de nieuwe wetswijziging kan dat niet gezegd worden.

 

Dat was een goede optie zo'n flitsscheiding voor mensen die gehuwd waren en uit elkaar wilden gaan en verder ook geen kinderen hadden. Wat mij betreft blijft het geregistreerd partnerschap en komt de mogelijkheid van de flitsscheiding terug!

 

 

Uitspraken erfbelasting: Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Discriminatoir?

5 december 2013

Via ons beroepsorganisatie ontvingen wij het onderstaande bericht vandaag:

Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting
05 december 2013
Het ministerie van Financiën heeft collectief afwijzend uitspraak op bezwaar gedaan op aanslagen erf- en schenkbelasting. De bezwaarschriften zijn afgewezen en de opgelegde aanslagen worden gehandhaafd. Dit naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad van 22 november dat het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen niet in strijd is met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel.
In zijn besluit van 23 oktober 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor niet-ondernemingsvermogen geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend aan te wijzen als massaal bezwaar. Dit besluit was een reactie op de uitspraak van Rechtbank Breda van 13 juli 2012. Daarin oordeelde de rechtbank dat de Successiewet onaanvaardbaar discriminerend is.
Afgewezen
Volgens de rechtbank moeten verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen dezelfde gunstige fiscale behandeling krijgen als verkrijgers van ondernemingsvermogen. Gelet op het andersluidende oordeel van de Hoge Raad is nu voor alle als massaal bezwaar aangewezen bezwaarschriften collectief uitspraak op bezwaar gedaan. De bezwaarschriften zijn afgewezen en de opgelegde aanslagen worden gehandhaafd.

 

Dementie en Dan

23 september 2013

Het navolgende artikel verscheen op de site van de KNB. Hierbij de integrale tekst:

Documentaire DementieEnDan vanavond op Nederland 2
23 september 2013

Vanavond en morgenavond (23 en 24 september) zendt de AVRO het tweeluik DementieEnDan uit om 21:00 uur, Nederland 2. De documentaire, gemaakt door Ireen van Ditshuyzen, is onderdeel van de Campagne DementieEnDan die duurt tot 29 september en waarin het draait om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Van Ditshuyzen maakte daarnaast speciaal voor het notariaat ook een filmpje waarin een echtpaar wordt gevolgd waarvan de man leidt aan Alzheimer. (Voor de film ga naar: http://quadia.webtvframework.com/knb/_app/player/?id=252684 )


In de film worden vijf mensen met dementie gevolgd over een periode van twee jaar. De documentaire ging 18 september in première in het bijzijn van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn. Dat was tevens de start van de campagne. De Campagne DementieEnDan wil een impuls geven aan de dementiezorg in Nederland. De focus ligt op wat mensen met dementie nog wél kunnen en wat een professional kan doen om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verhogen. Naast de documentaire zijn er ook educatieve filmclips gemaakt voor vele doelgroepen, zoals de korte film voor het notariaat. Die geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een demente man en zijn echtgenote als het gaat om het regelen van juridisch/financiële zaken.

 

Meesterlijk wonen

september 2013

Notaris Arjan Kuiper zal de laatste maanden van 2013 steeds te lezen zijn in de nieuwe krant Meesterlijk Wonen. Binnenkort zullen de artikelen hier worden gepubliceerd.

 

 

Zo zijn wij niet getrouwd!

20 april 2012

Er is onlangs een campagne gestart onder bovengemelde titel. Op grond daarvan kunt u nagaan of het verstandig is om naar de notaris te gaan om zaken vast te leggen of te wijzigen.

Hieronder vindt u een artikel over partnerschapsvoorwaarden en rechtszekerheid bij samenwoners.

Maakt u gerust een afspraak om daarvoor eens langs te komen.

 

Lezing ZijActief 18 januari 2012: Huwelijksvermogensrecht en actualiteiten erfrecht

21 januari 2012

Op 18 januari is er een bijeenkomst geweest in het Anthoniushof, waarbij een lezing door notaris Kuiper werd gegeven voor ZijActief. U kunt de presentatie hier downloaden en het verzamelbestand inzake alle onderwerpen hier.

 

Schenken al dan niet op papier

Juli 2011

Schenken op papier kan een mooi middel zijn om vermogen over te hevelen naar kinderen.

U leest er meer over in onze nieuwe infokaart die u hier aantreft.

Wij zijn u hierbij uiteraard heel graag van dienst.

Deze maand staan wij hiermee ook in de krant. Klikt u hier voor de advertentie.

 

Levenstestament

Mei 2011

Al geruime tijd leeft de wens bij veel mensen om iets vast te kunnen leggen voor het geval zij wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam geraken, door een (tijdelijke of langdurige) geestelijke of lichamelijke oorzaak.
In het notariaat zijn al vele jaren modellen ontwikkeld, om aan deze wens tegemoet te komen.
Zo werd een "algemene volmacht" of een "euthanasieverklaring" al veelal gemaakt bij notariële akte.

Sinds kort is er tevens een wat uitgebreidere mogelijkheid om al deze specifieke, veelal op maat gesneden, wensen vast te leggen, namelijk in de vorm van een zogenaamd "levenstestament".

Notariskantoor Montfoort heeft hierover een infokaart gepubliceerd, die u hier kunt downloaden.

 

Afvullegaten in combinatie met tweetrapsmakingen

April 2011

Sinds 2010 kan het zo zijn dat er relatief veel (althans meer dan in 2009) erfbelasting moet worden betaald ingeval een van de beide echtelieden overlijdt. Dit komt dan met name doordat de kinderen dan veel belasting zouden moeten betalen over hun erfdelen, welk erfdeel veelal niet meer is dan een niet-opeisbare vordering op de langstlevende.

Voor veel mensen is het dan van belang om de grote vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot van EUR600.000,00 dan beter te gebruiken dan thans veelal het geval is in oude testamenten. Dit kan op allerlei manieren (zoals het maken van een "tweetrapstestament"), zie ook het artikel over de infokaart omtrent de adviezen over testamenten van maart 2011 hieronder.

Een van de mogelijkheden daartoe lijkt om een " afvullegaat" ten behoeve van de langstlevende in een testament op te nemen, waardoor de erfdelen van kinderen door gebruikmaking van dat legaat kleiner worden en er minder behoeft te worden betaald.

Voor meer informatie daarover kunt u hier een infokaart downloaden.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

 

Huis overdragen tijdens leven aan de kinderen

Maart 2011

Let op: door aanscherping van de wetgeving is het veelal niet verstandig om uw woning aan uw kinderen over te dragen tijdens leven, waarbij uzelf een genotsrecht houdt. Dit heeft te maken met een fictiebepaling in de erfbelastingwetgeving, waardoor een eventuel waardestijging alsnog wordt belast!

Lees meer, klik hier.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Kleinkindlegaat

Maart 2011

Het is leuk om een kleinkindlegaat in uw testament op te nemen. En fiscaal voordelig!

Maar wat nu als een kind meer kinderen heeft dan een ander kind? Klik hier voor meer informatie.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Infokaart artikel 13: levensverzekering en de partnerverklaring

Maart 2011

Informatie over de partnerverklaring en de gevolgen voor de erfbelasting bij overlijden.

U leest er alles over in deze bijlage.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Infokaart testamenten

Maart 2011

De vernieuwde infokaart met adviezen over testamenten en enkele berekeningen is hier te downloaden.

Er dient nog een losse bijlage daarbij te worden gedownload. U vindt die bijlage hier.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Pensioenimputatie

Maart 2011

Bekijk hier onze infokaart over pensioenimputatie.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Ga eens na wat je nalaat

 

April 2010

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is gestart met een landelijke informatiecampagne over de vernieuwde successiewetgeving per 1 januari 2010 onder de naam: "Ga eens na wat je nalaat", onder andere door de internetsite www.gaeensnawatjenalaat.nl op het internet te zetten, maar ook middels gebruikmaking van andere media.
Daartoe heeft de KNB een presentatie ter beschikking gesteld.
Bekijk de presentatie in PowerPoint.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Lezing erfrecht SWOM

 

Op donderdag 15 april 2010 heeft notaris mr A.J.W. Kuiper in de kleine zaal van het Antoniushof een lezing gegeven over het erfrecht, waarbij tevens de nieuwe successiewetgeving per 1 januari 2010 is besproken, alsook de veelbesproken tweetrapsmaking.
Verder zijn diverse testamentenmodellen met elkaar vergeleken in fiscale zin.
De tekst van de gehouden lezing kunt u hier downloaden in Powerpoint 2007 en in Powerpoint 1997-2003. Ook is de presentatie beschikbaar in PDF format (Acrobat).

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Tweetrapsmakingen in het nieuws

 

Op 1 maart 2010 is in het tv-programma Rader één en ander besproken over tweetrapsmakingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Ook hebben wij een informatiekaart op ons internetsite geplaatst, welke u kunt downloaden en doorlezen en zodat u zich wellicht al een beeld kunt vormen of een dergelijke tweetrapsmaking voor u een goed testament zou kunnen zijn, met name in het kader van de besparing van successierechten bij het eerste overlijden. Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Notariskantoor Tomlow wordt per 1 maart 2010: Notariskantoor Montfoort!

 

Januari 2010

 

Eind januari is bekend geworden dat mr A.J.W. Kuiper per 1 maart zal worden benoemd, zodat op die datum het kantoor zal overgaan.
Notaris mr H.J.Th.G. Tomlow zal per die datum worden ontslagen.
Bekijk de krantenartikelen:
Algemeen Dagblad 6 maart 2010
IJsselbode maart 2010
Zenderstreek 10 maart 2010

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •