Werkgebieden


De werkzaamheden die Notariskantoor Oudewater voor u kan verrichten zijn met name op onderstaande gebieden, de drie grote "staanders" waarop notariële dienstverlening is gebaseerd.

 

Op deze subsite zullen de voor u van belang zijnde wetswijzigingen worden gepubliceerd, eenvoudig en overzichtelijk: per rechtsgebied. Zo weet u of het weer eens tijd is voor een bezoek aan de notaris!


ONROEREND GOED

 • advies bij het aangaan van een koopovereenkomst;
 • het opstellen van een koopovereenkomst;
 • het in eigendom overdragen van registergoederen,
 • het vestigen van zakelijke rechten zoals hypotheek, alsmede rechten van erfpacht en opstal;
 • het splitsen in appartementsrechten.

 

U kunt hier brochures downloaden, te weten:

- Een woning kopen;

- Een woning verkopen.

 

 

UBO-verklaring

Wij dienen te controleren wie de Uiteindelijk Belanghebbende (ook UBO-verklaring genoemd, waarbij UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner) is van een bepaalde partij. Om die reden kunt u gevraagd worden een UBO verklaring te downloaden en in te vullen. U vindt deze hier.


 

ONDERNEMINGSRECHT

 • het oprichten van een (naamloze – of besloten) vennootschap;
 • het oprichten van een vereniging of stichting;
 • het wijzigen van statuten van een naamloze – of besloten vennootschap, vereniging of stichting;
 • het verzorgen van aandelenoverdrachten;
 • het certificeren van aandelen.

Actueel: flex BV: sinds 2012 is de flex BV wetgeving ingevoerd. De wet heeft flexibiliteiten ingebouwd, die eerst statutair moeten worden verankerd. Laat uw statuten bij ons screenen!

 

UBO-verklaring

Wij dienen te controleren wie de Uiteindelijk Belanghebbende (ook UBO-verklaring genoemd, waarbij UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner) is van een bepaalde partij. Om die reden kunt u gevraagd worden een UBO verklaring te downloaden en in te vullen. U vindt deze hier.


 

FAMILIEPRAKTIJK

 • het opstellen van akten van huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, testamenten, schenkingen en aangiften voor de erfbelasting;
 • behandeling van nalatenschappen;
 • advisering omtrent bewind, mentorschap en dergelijke;
 • overdracht van vermogen naar de volgende generatie (estate-planning) o.a. schenkingen.

 

Actueel over het nieuwe huwelijksvermogensrecht:

In 2018 is er een nieuw soort gemeenschap van goederen.

De basis voor mensen die in 2018 trouwen is nog steeds de gemeenschap van goederen, maar sommige dingen blijven privé. U kunt hier de nieuwe KNB brochure downloaden, getiteld: "samen verder".

 

Actueel over testamenten: in 2010 is de nieuwe erfbelastingwetgeving actueel geworden. De tarieven voor kinderen zijn hoger geworden. In 2010 hebben veel mensen om die reden kinderen onterfd bij het eerste overlijden en een tweetrapstestament in het leven geroepen. Maar: in 2013 is de AWBZ wetgeving (thans WLZ) weer veranderd, waardoor het weer beter is om juist wel een grote vordering als kind te krijgen bij het eerste overlijden. Dat kan trouwens ook mooie gevolgen hebben voor de erfbelasting bij het tweede overlijden. Een goede balans is anno nu van belang. En heeft u oude testamenten? Dan kan het fiscaal goed mis gaan met renteclausules... Laat uw testamenten dan ook nu checken!

U vindt onze infokaart hier. Die gaat ook over schenken op papier, levenstestamenten en andere van belang zijde notariële zaken.

 

Actueel: levenstestamenten

Steeds meer mensen maken levenstestamenten. Aan wie geeft u het vertrouwen ingeval u het zelf niet meer kunt? Regel het nu voor later. Levenstestamenten zijn in opmars; komt u snel langs voor een goed advies en voorkom dat het later niet goed is geregeld.

In april 2016 is er nieuwe campagne van start gegaan van de KNB, zie www.wievandedrie.nl.

Download u  hier een checklist als u binnenkort langs wilt komen op kantoor.

 

Actueel: u kunt via deze site KNB brochures downloaden

Dit betreffen de navolgende:

 

- Een erfenis, wat nu?

- Hoe regel ik mijn nalatenschap?

- Samen verder, wat moeten wij nog extra regelen (de nieuwe brochure van de KNB);

- Samen verder, wat moeten wij nog extra regelen (over samenwoners of mensen die gaan trouwen, let op dit is de oude versie van de brochure);

- Wie geef ik het vertrouwen (voor levenstestamenten en dergelijke).

 

Verder kunt u hier de cijfers downloaden voor de erfbelasting en schenkingsvrijstellingen en tarieven.

 

 

 

 

 

Checkt u deze site regelmatig!