Tarieven


 

Ten aanzien van de tariefopbouw bij Notariskantoor Oudewater melden wij u graag dat onze tarieven worden opgebouwd aan de hand van de tijd die aan uw dossier wordt besteed.


De uurtarieven variëren bij ons op kantoor van €75,00 exclusief omzetbelasting (voor de meeste medewerkers) tot maximaal €180,00 exclusief omzetbelasting per uur.


Bovendien zijn er nog kosten die door derden aan ons in rekening worden gebracht, die wij dan weer aan u in rekening dienen te brengen.

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan kadasterkosten en bijvoorbeeld aan kosten die gemaakt worden bij de kamer van koophandel voor het aanvragen van uittreksels.

 

Wij kunnen voor sommige dossiers (bijvoorbeeld voor het opstellen van een leveringsakte - al dan niet gecombineerd met een hypotheekakte) doorgaans redelijk goed inschatten hoeveel tijd het kost om een dergelijk dossier van het begin tot het einde te behandelen, zodat het mogelijk is dat een kostenopgave (of offerte, zie ook "offerteaanvraag") aan u kan worden verstrekt op basis van de aan het dossier (naar verwachting) te besteden tijd.

 

Wij streven ernaar voor dergelijke dossier een "all-inclusive" tarief aan u op te kunnen geven, zodat u weet waar u aan toe bent.

 

Uiteraard is dit lang niet altijd mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij een uitgebreide behandeling van een nalatenschap. Wel zullen wij u in dergelijke gevallen op de hoogte kunnen houden van de kosten die in een dergelijk dossier zijn gemaakt en er kan altijd een specificatie worden verstrekt van de tijd die aan uw dossier is besteed.

 

Aan een eerste adviesgesprek van maximaal een half uur zijn overigens geen kosten verbonden!